Digital Mobning

Et komplekst problem

Kampen mod Digital Mobning blev netop kickstartet, med henblik på at sætte fokus på den voksende online-mobning blandt danske skoleelever. Mobning sætter mange følelser i spil, fordi flere selv har oplevet mobning, været vidne til det, set det eller udført det. Derfor kommer mobning tæt ind på livet hos de fleste. Danmark er en af de mest digitaliserede lande i verden, og med børnenes fortsat lettere adgang til Internettet og mobilen, så har det aldrig været nemmere for mobberne at dominere, chikanere og gøre det mere pinefuldt for mobbeofrenes dagligdag.


I Kampen mod Digital Mobning vil vi øge fokus og kickstarte kampen. Digital mobning er i stigende grad et større og større problem blandt unge. I dag er alle unge brugere af SoMe, og har adgang 24/7. Dette betyder at mobning kan ramme unge 24/7, der er ikke længere noget fristed til at får aldrig fred fra mobbere.


En undersøgelse af Børns Vilkår blandt 4.-10. klasse børn viser at: 

  • Mere end hvert 4. barn/ung har oplevet at føle sig holdt udenfor online

  • Næsten hvert 2. barn/ung har fået tilsendt grimme og krænkende kommentarer 

  • Knap hvert 3. barn/ung har oplevet at få delt sine billeder uden at have givet lov

Copy of Cyberbullying Workshop FB cover (1000 × 2000px).png